Røyken Næringspark

Røyken Næringspark ligger meget sentralt 40 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Drammen og Asker og 10 minutter fra Oslofjordtunnelen/E6

Nyheter

Røyken Næringspark utvider

Røyken Eiendomsutvikling AS har gjennomført en detaljreguleringsprosess for ca 130 mål med næringstomter i forlengelsen av felt A.

Går så det suser…

Det er hevet over tvil at Røyken Næringspark er en meget attraktiv næringspark med sin sentrale og strategiske beliggenhet i østlandsområdet.