Rv. 23 Dagslet – Linnes

Statens vegvesen har nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny rv. 23 Dagslet–Linnes. Prosjektet består i hovedsak av: Nytt kryss på Dagslet, med tilknytning til eksisterende veger, bru over Daueruddalen, ca 2,2 kilometer lang tunnel og nytt kryss ved Linnes, med tilknytning til eksisterende veger. Byggestart er beregnet til 2015 med ferdigstillelse i 2018.  Les mer om rv. 23 prosjektet her.