Røyken Eiendomsutvikling AS

REU_Logo

 

Røyken Eiendomsutvikling AS er et eiendomsselskap som eies hundre prosent av Røyken kommune. Selskapet driver eiendomsutvikling på kommersiell basis og har felles ledelse med søsterselskapet Røyken Eiendom AS.