Askerhalvøya Eiendom

Askerhalvøya Eiendom AS er et eiendomsselskap som eies hundre prosent av Asker kommune.