Grunneierforeningen

 

Logo_GrunneierforeningenRNpark

Grunneierforeningen Røyken Næringspark er en frittstående sammenslutning organisert som en forening. Formålet med foreningen er å sørge for en helhetlig utvikling av næringsområdet for å oppnå en optimal drift av næringsparkens bedrifter og være et kontaktorgan ovenfor andre grupperinger som for eksempel offentlige myndigheter og leverandører.  Foreningen skal utføre tjenester av felles interesse som medlemmene ellers hadde måttet utføre hver for seg. Asker Næringsforening er sekretariat for foreningen.

Her er en oversikt over bedriftene i Røyken Næringspark etablert i egne bygg:

3 NORSKE DESIGN GROUP

ANLEGGSGRUPPEN AS

APPILAR LAGER OG LOGISTIKKSENTER AS

BIRGER N. HAUG AS

CERTEX NORGE AS

CRANEWAY AS

DEKK SWAP AS

DOKA NORGE AS

F.F.F. HAGE OG MILJØ AS

FOLLESTADTOPPEN AS (tomt)

FLOBERG FOLLESTAD AS (tomt)

GENERATOR SOLUTIONS AS

GRØNN INDUSTRI AS

GUNNAR MOUM TRANSPORT AS

GUMMI-INDUSTRI AS

HAUCON NORGE AS

INDUSTRILAKKERING AS

KAMELEON CODING AUTOMATION AS

MASKINPAKKING AS

NEPTUS AS

PROFIL TREBYGG AS

RØYKEN NÆRINGSPARK INVEST AS (tomt)

SCALA BAD AS

SCANDIA MASKIN AS

SIGVARTSEN STEININDUSTRI AS

STENSETH & RS ENTREPRENØR AS

T.F. MASKIN AS

TABERNA RAMME AS

TICON EIENDOM AS (tomt)

ØST-RIV AS