Om næringsparken

Sentralt beliggende
Næringstomtene i Røyken Næringspark er sentralt plassert i Asker kommune, mellom Oslofjorden og Drammensfjorden, 30 min fra Drammen og 40 min fra Oslo.  Oslofjordtunnelen og E134 bringer deg raskt og effektivt videre til E6 eller E18.

Byggeklare tomter for kontor, lager og logistikk
Foreløpig er 400 mål opparbeidet og klargjort med all infrastruktur på plass. Flesteparten av tomtene er solgt, og reguleringsarbeidet med utvidelse av næringsparken er igangsatt. Næringsområdet er beregnet på virksomheter med store lagre og/eller tunge logistikkutfordringer. Fra Røyken næringspark er det kort vei til jernbaneterminaler, tre flyplasser og store havnebyer.

Gode priser – flotte omgivelser
Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser. Enkelte av tomtene har panoramautsikt over Oslofjorden.

Røyken kommune står bak
Gjennom sitt heleide selskap, Røyken Eiendomsutvikling AS, utvikler og selger Røyken kommune tomtene i næringsparken. Røyken kommune er en næringsvennlig kommune som og legge forholdene til rette både for et variert næringsliv med små og store industribedrifter med behov for å bygge nye og moderne kontor- og lagerbygg for logistikk og industri.

Kontakt
Eiendomssenteret AS, Eiendomsmegler MNEF – Næringseiendom – Knut Holter
+47 952 72 522,  knut@eiendomssenter.no

 

Kart_rnpark

rnpark_ALL