Nytt fra Grunneierforeningen Røyken Næringspark

Bedriftene som har etablert seg på Røyken Næringspark har opprettet en grunneierforening for å sikre en optimal drift og et godt samarbeid. Foreningen skal utføre tjenester av felles interesse, som medlemmene ellers hadde måttet utføre hver for seg. Grunneierforeningen Røyken Næringspark har 15 medlemmer.  Styret i foreningen består av Stig Haglund fra Doka Norge AS (leder)  og styremedlemmene Arve Andersen fra  Apilar og Tore Jaksland fra Grønn Industri AS. Røyken Næringsråd fungerer som sekretariat for foreningen.

Styrket vakthold
Den første saken som ble behandlet i styret, var å etablere et utvidet vakthold i næringsparken. G4S vant kontrakten om styrket vakthold og de vil utføre inspeksjon fra ettermiddag til morgen alle dager i året til forskjellige tidspunkter. Vaktholdet har startet, og det er tegnet en treårs kontrakt med rett til fornyelse med G4S.

Mobildekning
Telenor har inngått av avtale med Grønn Industri om å installere en ny basestasjon på taket av Grønn Industri sitt lagerbygg for å bedre mobildekningen i området. Dette vil skje i løpet av våren 2014.

Skilting
Styret i grunneierforeningen er opptatt av at næringsparken skal fremstå som et profesjonelt område hvor det er enkelt for besøkende og varedistributører å finne frem. IDE-systemer fra Solbergelva gikk seirende ut av konkurransen om å få levere skiltstativer. Bestilling på stativer sendes i disse dager, og leveringstiden er beregnet til 4 uker.

Økt vekst i kommunen
Sett ut fra et næringslivssynspunkt ,vil grunneierforeningen gi stor ros til kommunen og Røyken Eiendomsutvikling AS  som har hatt en positiv innstilling for å legge til rette for etablering. Det er nå svært mange betydelige aktører som har etablert seg med virksomheter eller kjøpt tomt og skal bygge. For mange av disse har beliggenheten vært et av de avgjørende punktene i beslutningsprosessen.
– Ny virksomhet vil gi mange nye arbeidsplasser i kommunen”, sier Tore Jaksland, styremedlem i grunneierforeningen og gründer i Grønn Industri som var de første som etablerte seg på Follestad.

 

 

Kontakt: Tore Jaksland, styremedlem Grunneierforeningen Røyken Næringspark, telefon 90566859, e-post: tore@gronn-industri.no