Ledige næringstomter

Kort vei til alt

Røyken Næringspark er sentralt plassert i Røyken kommune med kort vei til Oslo,  Drammen og Asker. I tillegg sikrer Oslofjordtunnelen og riksvei 23 korte og effektive forbindelser til E18 og E6.

Røyken Næringspark er tilrettelagt for virksomheter innen lager og logistikk.

Røyken Eiendomsutvikling AS har gjennomført en detaljreguleringsprosess for ca 130 mål med næringstomter i forlengelsen av felt A.

Klikk her for å laste ned tomtekart og planbestemmelser for felt E.

Vil du vite mer?

Kontakt: Tlf: 913 555 11 olm@roykeneiendom.no