Ledige næringstomter

Kort vei til alt

Røyken Næringspark er sentralt plassert i Asker kommune med kort vei til Oslo og Drammen. I tillegg sikrer Oslofjordtunnelen og E134 korte og effektive forbindelser til E18 og E6.

Røyken Næringspark er tilrettelagt for virksomheter innen lager og logistikk.

Askerhalvøya Eiendom AS har gjennomført en detaljreguleringsprosess for ca 130 mål med næringstomter i forlengelsen av felt A.

Klikk her for å laste ned tomtekart og planbestemmelser for felt E.

Vil du vite mer?

Kontakt: Tlf: 913 555 11 olm@roykeneiendom.no