Røyken Næringspark

Røyken Næringspark ligger meget sentralt langs E134 i Asker kommune 40 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Drammen og 10 minutter fra Oslofjordtunnelen/E6

Nyhetsarkivet

Her finner du tidligere publiserte artikler

Rv. 23 Dagslet – Linnes

Statens vegvesen har nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny rv. 23 Dagslet–Linnes. Prosjektet består i hovedsak av: Nytt kryss på Dagslet, med tilknytning til eksisterende veger, bru over Daueruddalen, ca 2,2 kilometer lang tunnel og nytt kryss ved … Continue reading