Røyken Næringspark

Røyken Næringspark ligger meget sentralt langs E134 i Asker kommune 40 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Drammen og 10 minutter fra Oslofjordtunnelen/E6

Nyhetsarkivet

Her finner du tidligere publiserte artikler

Nytt fra Grunneierforeningen Røyken Næringspark

Bedriftene som har etablert seg på Røyken Næringspark har opprettet en grunneierforening for å sikre en optimal drift og et godt samarbeid. Foreningen skal utføre tjenester av felles interesse, som medlemmene ellers hadde måttet utføre hver for seg. Grunneierforeningen Røyken Næringspark har 15 medlemmer. Styret i foreningen består av Stig Haglund fra Doka Norge AS (leder) og styremedlemmene Arve Andersen fra Apilar og Tore Jaksland fra Grønn Industri AS. Røyken Næringsråd fungerer som sekretariat for foreningen. test Continue reading