Røyken Næringspark

Røyken Næringspark ligger meget sentralt langs E134 i Asker kommune 40 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Drammen og 10 minutter fra Oslofjordtunnelen/E6

Nyhetsarkivet

Her finner du tidligere publiserte artikler

Betongbedrifter samlet

Doka flyttet sitt hovedkontor fra Trondheim til Røyken Næringspark i 2012 for å komme nærmere de største entreprenørselskapene og en viktig underskog av små og mellomstore aktører. Satsingen var et ledd i Dokas vekststrategi for det norske markedet. – Beliggenheten er helt avgjørende for at … Continue reading

Næringsparken vokser

Røyken Eiendomsutvikling AS utvikler og selger området og ønsker et variert næringsliv bestående av små og store industribedrifter som har behov for å bygge nye, moderne og effektive kontor- og lagerbygg for logistikk og industri. Bedriftene som har etablert seg … Continue reading