Ser store muligheter i Røyken

Effektivt anlegg
Alle nye Nissan og Subaru biler blir skipet inn til Drammen havn og må gjennom en omfattende klargjøringsprosess før de sendes til butikk og kunde. Birger N. Haug håndterte dette tidligere på sine anlegg i Lier og i Oslo. Disse anleggene ble for små og mye arbeid måtte settes bort til andre. Det var på tide å samle virksomheten under ett tak i egen regi. Valget falt på Røyken Næringspark hvor bedriften investerte i en 23 mål stor tomt. Det nye anlegget inneholder blant annet et 5-etasjes stort innendørs parkeringshus med plass til 700 biler.

web-birger-n-haug-bygning4

– Ved at bilene ikke lenger må lagres ute, blir de ikke tilgriset av is, snø, forurensing og måkeskitt, forteller Carl Einar Haug.

Klargjørings- og verkstedsdelen av anlegget er moderne og effektivt, og bygget opp på fabrikkmessig basis. Bilene kjøres fra parkeringshuset inn gjennom en systematisk klargjøringsprosess, så via en vaskegate før de plasseres på en tralle på et samlebånd for sluttkontroll. Når bilene er klare for salg, blir de transportert i lukkede biler ut til bilforhandlerne i Oslo og Akershus.

– Dette er et meget effektivt system som medfører at vi får noe ledig kapasitet. Vi kommer derfor til å tilby klargjøringstjenester for andre bilforhandlere, samt diverse tilbud uansett bilmerke til lokalbefolkningen i Røyken, Hurum, Lier og Asker, sier Haug som planlegger oppstart av dette tilbudet medio 2016.

Samles under ett tak Foruten klargjørings- og verkstedsdelen, har Birger N. Haug-gruppen valgt å samle logistikkavdelingen som håndterer bestillinger, lagring og transport, samt regnskapsavdelingen for gruppen under samme tak.

web-birger-n-haug-bygning8

– Rundt 40 ansatte blir med til Røyken.  Vi har planer for anlegget, og vil nok ansette flere i fremtiden, forteller Haug.

Det vil også bli opprettet en avdeling for nettsalg av nesten nye, det vil si demobiler, eller biler som har vært registrert over 6 mnd, og brukte biler finne sted. Et salgslokale med egne selgere vil ta i mot kunder fra nærområdet og betjene dette markedet.

– Gjennom istandsettelse av bruktbiler på alle merker, er det naturlig at man på sikt vil vurdere å etablere et frittstående kjedeverksted, og bli en lokal servicepartner på alt bilhold. Biler kan settes inn for en mekanisk og kosmetisk gjennomgang, med eventuelt dekkskift, understellsbehandling, ruteskift og utbedring av småskader. Kundene får tilbud om meget gunstig erstatningsbil i reparasjonsperioden, avslutter Haug.

Bedriften har sikret seg nok en tomt og eier nå i alt 33 mål på Røyken Næringspark. Det gir rom for videreutvikling av anlegget og flere arbeidsplasser til Røyken kommune i fremtiden.

Haug er overbevist om at bildrift blir ”klemt ut” av de mer urbane strøk, og slik sett stemmer Røyken Næringspark meget godt med deres filosofi de neste 50 år.