Røyken Næringspark utvider

Reguleringsplanen har vært ute på offentlig høring og Røyken kommune foretar for tiden en bearbeiding av høringsresultatene, før den legges fram for Kommunestyret til 2. gangs behandling før sommerferien.

Klikk her for å laste ned tomtekart og planbestemmelser.

Når den endelige planen er vedtatt i kommunen, starter Røyken Eiendomsutvikling AS opp med detaljprosjektering og anbudsutarbeidelse.

Etter valg av entreprenør, håper er Røyken Eiendomsutvikling AS å sette i gang arbeidet i løpet av høsten 2018.