Næringsparken vokser

Røyken Eiendomsutvikling AS utvikler og selger området og ønsker et variert næringsliv bestående av små og store industribedrifter som har behov for å bygge nye, moderne og effektive kontor- og lagerbygg for logistikk og industri. Bedriftene som har etablert seg på Røyken Næringspark har opprettet en grunneierforening for å sikre en optimal drift og et godt samarbeid. Røyken Næringsråd fungerer som sekretariat for foreningen.

Nye bygg i 2015
Den privateide bilforretningen Birger N. Haug AS har kjøpt en tomt på 23 mål på Røyken Næringspark. I løpet av 2015 vil et stort bygg med verksted, klargjøringshall for nye biler, bruktbil engrossalg, samt kontorer stå klart. Dette innebærer 25-30 nye arbeidsplasser i kommunen på den største tomten som er solgt på næringsparken hittil.

I mars 2015 flytter Kameleongruppen inn i sitt nye moderne industribygg. Bedriften er ledende leverandør i Norge av industrielle merkeløsninger og sporbarhet. De fleste store næringsmiddelkonsern i Norge er på kundelisten. Røykenmannen Kjell Hilleren er eier og gründer av Kameleon Coding Automation AS siden 1999. Bedriften har i dag 12 ansatte og en omsetning på 28 millioner.