Certex Norge flytter til Røyken Næringspark

Jan-Erik Warbo i Warbo AS har lenge ønsket å investere i bygg for utleie i Røyken Næringspark. Han har nå inngått leieavtale med Certex Norge AS som er Norges ledende leverandør av løfteutstyr.  Tomten på 10 mål, ligger nederst i parken langs rv. 23 er kjøpt og bygging er nær forestående.

  • Røyken Næringspark har en perfekt beliggenhet sentralt på Østlandet i aksen Bærum, Asker, Røyken med rv. 23 som et sentralt bindeledd mellom E6 og E18. Dessuten er det nå for tiden vanskelig å oppdrive slike industritomter sentralt i Osloregionen, sier Warbo.

Bygg på bygg reiser seg i næringsparken og flere betydningsfulle industribedrifter er på plass. I alt 20 av 31 tomter er solgt. Flere plasskrevende bedrifter har valgt å flytte virksomheten sin til Røyken Næringspark. Nærhet til Oslo, Sverige og resten av Europa via Oslofjordforbindelsen er viktig.

  • Det er viktig for oss å investere i et etablert industriområde, hvor andre store industribedrifter allerede er på plass i moderne og effektive bygg. At det er etablert en grunneierforening og et godt miljø her, er selvfølgelig også et stort pluss. Når alle formaliteter er på plass, ønsker vi å starte med byggeprosessen allerede i mai. Bygget, på 2.852 m2, skal stå ferdig i løpet av høsten. Vi har inngått langtidsleie med Certex Norge, som ønsker å samle  virksomheten sin på Østlandet, i Røyken Næringspark, sier Warbo.

Certex Norge har i dag en landsdekkende distribusjon gjennom egne avdelinger på Slemmestad, Kristiansand, Stavanger og Bergen.  Warbo as er 100% eier i 10 andre næringseiendommer og deleier i ytterligere 8 eiendommer. Selskapet har også et 8 500 kvm stort bygg under oppføring på Gardermoen. Bygget skal står ferdig i juni i år.

Certex Norge AS er Norges ledende leverandør av sertifisert løfteutstyr og service. Certex Norge er en del av det svenske industrikonsernet Axel Johnson International AB , hvor Certex Gruppen består av 41 selskaper fordelt i 12 land i Europa.

For ytterligere informasjon kontakt:

Jan Erik Warbo, Warbo AS, tlf: 905 28 805

Ronny Lundby, Certex Norge AS, tlf: 940 10 696

Ola Mæhlum, Røyken Eiendomsutvikling AS, tlf: 913 555 11