Betongbedrifter samlet

Doka flyttet sitt hovedkontor fra Trondheim til Røyken Næringspark i 2012 for å komme nærmere de største entreprenørselskapene og en viktig underskog av små og mellomstore aktører. Satsingen var et ledd i Dokas vekststrategi for det norske markedet.

Doka Norge AS

– Beliggenheten er helt avgjørende for at vi skal nå våre mål. Fra Røyken kan vi effektivt betjene et betydelig større område enn tidligere, sier daglig leder for Doka Norge, Claes Thoresson.
– På Røyken Næringspark har vi korte og effektive logistikklinjer til Oslo og Sør-Norge. Det er strategisk viktig for Doka Norge AS å være tett på byggeaktivitetene, legger han til.

Haucon AS valgte å flytte hovedkontoret fra Fornebu til Røyken Næringspark samtidig som de feirer sitt 25 års jubileum i 2013. Hovedkontoret er et bygg på 6300 m2 og et topp moderne industribygg med kontorer, lager og butikk. Daglig leder og eier John Otto Lippert, har investert i et bygg med høy standard for å få et godt arbeidsmiljø for sine 30 ansatte. Dette er femte og siste gang han flytter bedriften. Nå har han ”kommet hjem” og han er overbevist om at dette er en riktig plassering for femtiden.

Haucon

Stenseth & RS Entreprenør har mer enn 30 års erfaring i faget, og utfører ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren. De har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta seg store og komplekse oppdrag, og er en naturlig samarbeidspartner for både profesjonelle og offentlige utbyggere. De har valgt Røyken Næringspark som base, fordi de regner det sentrale østlandsområdet som sitt primære nedslagsfelt.